Пътни асистенти и безопасност

Активен спирачен асистент с функция за кръстовище

Пътни асистенти и безопасност

Активен спирачен асистент с функция за кръстовище

Поддържане на дистанция. Запазване на преднината.

Изображението онагледява функцията на активния спирачен асистент с функция за кръстовище на Е-класа T-модел.
Повторно гледане

Поддържане на дистанция. Запазване на преднината.

Системата може да предупреждава при разпозната опасност от произшествие, да помага при аварийно задействане на спирачката и при авариен случай автоматично да задейства спирачките.

Системата може да предупреждава при разпозната опасност от произшествие, да помага при аварийно задействане на спирачката и при авариен случай автоматично да задейства спирачките.

Монтираният в радиаторната решетка радарен датчик и разположената зад предното стъкло стереокамера предават постоянно дистанцията към движещите се отпред и напречно преминаващите автомобили, неподвижните обекти и движещите се в пространството около автомобила пешеходци.

Въз основа на тези данни активният спирачен асистент с функция за кръстовище може да помогне да се предотвратят пътни произшествия съотв. да се омекотят техните последствия.

Функциите в подробности:

  • Предупреждение за дистанция и сблъсък.

При прекалено малка безопасна дистанция системата предупреждава оптично чрез предупредителна лампа на мултифункционалния дисплей. Ако дистанцията продължава да се скъсява бързо и има опасност от сблъсък, следва допълнително акустично предупреждение.

  • Помощ при спиране в съответствие със ситуацията.

Ако водачът настъпи силно спирачния педал при опасност от сблъсък, подпомагането при задействане на спирачките в съответствие със ситуацията повишава, ако е необходимо, спирачното налягане автоматично до необходимото ниво.

  • Автономно задействане на спирачката.

Ако водачът не спре или не се отклони въпреки оптичното и акустичното предупреждение, системата предприема автоматично спиране. Така по възможност се избягва удар в движещия се отпред автомобил или се намаляват последствията от сблъсъка.

  • Функция за аварийно задействане на спирачките в края на задръстването.

В края на задръстването, когато системата не разпознава възможност за избягване, функцията за аварийно задействане на спирачките в края на задръстването може автоматично да намали скоростта. Така може да бъде предотвратено пътно произшествие или най-малкото да се омекоти неговата тежест.

Предлага се само като съставна част на пакет Пътни асистенти Plus или на пакет Пътни асистенти Plus.