Филм за дизайна Екстериор

Изображението показва екстериорния дизайн на Mercedes-Benz В-класа.
Das Video zeigt das Exterieurdesign der Mercedes-Benz B-Klasse.
Повторно гледане

Филм за дизайна Екстериор

Пропорциите на В-класата: дългото междуосие и късите надвеси осигуряват плавно-динамичен външен вид. Предната част с хромирана диамантена решетка и голямата централна звезда изразяват целия неин спортен характер и модерност. Тя става още по-спортна с опционалните алуминиеви джанти 48,3 см (19"). Допълнителна, типична отличителна характеристика на дизайна на Mercedes-Benz: чувствените ясни повърхности и форми. По този начин дизайнът въздейства особено висококачествено и непреходно модерен.