Пътни асистенти и безопасност

Асистент за разпознаване на пътни знаци

Пътни асистенти и безопасност

Асистент за разпознаване на пътни знаци

Асистентът за разпознаване на пътни знаци показва на водача актуално валидното ограничение на скоростта на комбиинструмента на В-класа Sports Tourer.
Повторно гледане
Изображението онагледява предупредителната функция за непозволено движение на асистента за разпознаване на пътни знаци в В-класа Sports Tourer.
Повторно гледане

Разпознава какво е позволено.

Асистентът за разпознаване на пътни знаци може да разпознае ограничения на скоростта, забрани за навлизане и изпреварване, както и тяхната отмяна и да ги покаже.

Разпознава какво е позволено.

Асистентът за разпознаване на пътни знаци може да разпознае ограничения на скоростта, забрани за навлизане и изпреварване, както и тяхната отмяна и да ги покаже.

Така водачът е ефективно подпомогнат при спазването на правилата за уличното движение и пътната безопасност се повишава. Това важи особено за дълги монотонни отсечки със сменящи се пътни знаци, в райони на строителни площадки или непознати градове.

Предлага се само като съставна част на COMAND Online.

Асистентът за разпознаване на пътни знаци и отделни функции не се предлага във всички държави. Оптичното и акустичното предупреждение за грешно включване при съответните указателни табели засега е на разположение само в Германия.