Навигация и индикация на пробега.

Изображението показва мултимедийния дисплей в Mercedes-Benz EQC.

Навигация и индикация на пробега.

Когато сте на път, се нуждаете от възможно най-голяма сигурност при планирането. Тогава на помощ идва навигацията с Electric Intelligence: като взима под внимание фактори като степен на зареденост, време или информация за трафика, тя винаги изчислява оптималния маршрут. Спиранията за зареждане – в случай че са необходими – също се планират и се посочват в маршрута. Навигацията с Electric Intelligence планира приоритетно зарядни станции за бързо зареждане.
При неактивирано направляване по даден маршрут на мултимедийния дисплей и в приложението Mercedes me можете да видите карта с изобразяване на максималния пробег. Въз основа на маркираното в картата поле по всяко време виждате на пръв поглед дали можете да достигнете Вашата цел без спиране за зареждане.

Показване на зарядни станции.

Изображението показва мултимедийния дисплей в Mercedes-Benz EQC.

Показване на зарядни станции.

В приложението Mercedes me или на мултимедийния дисплей в автомобила можете да видите кои обществени зарядни станции се намират близо до Вас или до Вашата цел. По този начин още преди спирането за зареждане получавате важна информация за достъпност на зарядните станции, зарядната мощност, разходите или типа щекер.

Настройки за зареждане и предварителна климатизация.

Изображението показва визуализиране на предварителната климатизация чрез приложението.

Настройки за зареждане и предварителна климатизация.

Насладете се на благоприятен климат още при качване. За целта просто настройте температурата – през Mercedes me или елементите за управление в автомобила. Ако по време на предварителната климатизация автомобилът все още е свързан за зареждане, можете да стартирате Вашето шофиране с пълна акумулаторна батерия и значително да намалите енергийното потребление по време на шофиране. Допълнително през приложението Mercedes me по всяко време могат да бъдат извикани и обработвани многобройни информации и настройки за зареждане, като време за край на зареждането или ограничаване на капацитетa на зареждане. Освен това с приложението Mercedes me по всяко време следите актуалната степен на зареденост на Вашия автомобил.