Приложение EQ Ready App Често задавани въпроси

Намерете отговорите на Вашите въпроси по темата приложение EQ Ready App.

Регистрация


Регистрация


  • Защо е необходима регистрация?

   Защо е необходима регистрация?

   Само този, който е регистриран, може да използва приложението и да разбере веднага, дали електромобилността се вписва в неговото ежедневие. За да можем адекватно да защитим данните и да предоставим достъп на съответния потребител, е необходима регистрация.

  • Мога ли да използвам моите Mercedes.me Login-данни?

   Мога ли да използвам моите Mercedes.me Login-данни?

   Да, Mercedes.me Login-данните могат да бъдат използвани. Наша дългосрочна цел е в бъдеще всички приложения на групата Daimler да могат да се използват само с една регистрация.

  Проследяване


  Проследяване


   • Как функционира автоматичното проследяване? (разпознаване на Start-Stopp, GPS-датчици …)

    Как функционира автоматичното проследяване? (разпознаване на Start-Stopp, GPS-датчици …)

    Проследяването може да се стартира и спира ръчно по всяко време с натискане на бутон в приложението. С цел подобряване на комфорта включихме автоматично проследяване в приложението. За автоматичната функция за проследяване използваме различни технологии и датчици на смартфона като GPS-датчици, датчик за ускорение, барометър, WLAN, Bluetooth, местоположение на мрежата, компас или жироскопичен датчик за ъглова скорост, за да разпознаем началото и края на дадено пътуване. Запаметяване на данните се извършва едва след като е било разпознато шофиране. За автоматизирано разпознаване на пътувания се използва една все още нова технология. По тази причина е възможно да възникнат грешки при разпознаването. Ние работим последователно върху оптимизирането на степента на разпознаване.

   • Защо записването започва със забавяне?

    Защо записването започва със забавяне?

    В отделни случаи е възможно автоматичното проследяване да започне записването на пътуването със забавяне. Това се дължи на все още новата и иновативна технологии, която използваме за целта, както и на обхвата през това време. Приложението използва много различни датчици на смартфона, които чрез взаимодействие разпознават дадено пътуване. Тъй като някои от тези датчици зависят и от обхвата на потребителя, е възможно дадено пътуване да бъде записно със закъснение. Разбира се, ние непрекъснато работим върху по-нататъшното минимизиране на възможно забавяне, така че всички пътувания да бъдат проследявани в пълен обем.

   • Кои параметрисе отчитат от приложението при изчисляването на дадено пътуване?

    Кои параметрисе отчитат от приложението при изчисляването на дадено пътуване?

    Ние вземаме под внимание следните параметри: температура, изминати километри, продължителност на пътуването, поведение при задействане на спирачките и ускоряване, височинен профил и данни за местоположението. По този начин можем да определим максимално реалистично възможния пробег и консумацията на електроенергия. От това произтича индивидуална препоръка за това, как електромобилността отговаря на пътното поведение на съответния потребител. Ние работим последователно върху по-нататъшното подобряване на изчисленията в рамките на технологичния прогрес и представяне на възможно най-точен резултат.

   • Мога ли да активирам/деактивирам автоматичното проследяване?

    Мога ли да активирам/деактивирам автоматичното проследяване?

    Да,тази настройка може да бъде зададена по всяко време в меню под "Профил - Допълнителни настройки".

   • Проследява ли приложението всяко пътуване (също и като спътник / водач на такси)?

    Проследява ли приложението всяко пътуване (също и като спътник / водач на такси)?

    Да, понастоящем приложението проследява всяко пътуване с даден автомобил. При това е несъществено, дали потребителят управлява автомобила или е спътник.

   • Мога ли да изтрия отделни пътувания?

    Мога ли да изтрия отделни пътувания?

    Да, отделни пътувания могат да бъдат изтрити в прегледа на пътуванията. Тази настройка може да бъде зададена по всяко време в меню под "Профил - Допълнителни настройки".

   • Мога ли да изтрия всички пътувания?

    Мога ли да изтрия всички пътувания?

    Да, в менюто под "Профил - Допълнителни настройки" могат да бъдат изтрити всички пътувания.

   • Защо в режим на автоматично проследяване приложението не може надеждно да разпознае моите пътувания?

    Защо в режим на автоматично проследяване приложението не може надеждно да разпознае моите пътувания?

    За автоматизираното разпознаване на пътуване с автомобил използваме една съвсем нова технология. По тази причина е възможно да възникнат забавяния при разпознаването. За съжаление в редки случаи е възможно някои пътувания да бъдат разпознати частично или изобщо да не бъдат разпознати. Ние работим последователно върху оптимизирането на степента на разпознаване.

   • Какво се случва, когато прекъсна записването в приложението, без да прекъсвам пътуването си и по този начин моите записани проследявания не са свързани помежду си?

    Какво се случва, когато прекъсна записването в приложението, без да прекъсвам пътуването си и по този начин моите записани проследявания не са свързани помежду си?

    Когато приложението разпознае пътуване, което не е свързано, следващото започва отново с напълно заредена акумулаторна батерия.

   Анализ без проследяване


   Анализ без проследяване


    • Мога ли да проверява и без собствено пътуване, дали бих пристигнал до моята цел с електрически автомобил?

     Мога ли да проверява и без собствено пътуване, дали бих пристигнал до моята цел с електрически автомобил?

     Да, с помощта на Predict-опциите потребителят може предварително да провери, дали е възможно изминаването на дадена отсечка с електрически автомобил.

    • Как може да се изчисли консумацията на електроенергия за дадена отсечка, ако не съм я изминал лично?

     Как може да се изчисли консумацията на електроенергия за дадена отсечка, ако не съм я изминал лично?

     За Predict-опцията се използват исторически осреднени профили на скоростта. По този начин можем относително точно да определим колко енергия е необходима за тези отсечки.

    Акумулаторна батерия/консумция на данни


    Акумулаторна батерия/консумция на данни


     • Как влияе приложението върху консумацията на електроенергия на моя смартфон?

      Как влияе приложението върху консумацията на електроенергия на моя смартфон?

      При разработването за нас беше важно, приложението да използва енергията на смартфона възможно най-икономично. В зависимост от смартфона и операционна система е възможно да има разлики в консумацията на електроенергия.

     • Необходима ли ми е интернет връзка, за да използвам приложението?

      Необходима ли ми е интернет връзка, за да използвам приложението?

      За първоначалната регистрация, както и за изчисляването на симулираното потребление на електроенергия е необходима интернет връзка. Самото проследяване може да бъде извършено без интернет връзка.

     • Трябва ли да бъдат включени данните за местоположението?

      Трябва ли да бъдат включени данните за местоположението?

      Да, приложението функционира само ако има достъп до местоположението на потребителя. Под iOS запитването за данните за местоположението трябва да бъде "винаги позволено". Това разрешаване може да бъде деактивирано отново по всяко време в менюто под "Профил - Допълнителни настройки".

     Автомобили/остатъчен пробег


     Автомобили/остатъчен пробег


      • Кои автомобили служат като база за симулация на моите пътувания съотв. кои ще ми бъдат препоръчани?

       Кои автомобили служат като база за симулация на моите пътувания съотв. кои ще ми бъдат препоръчани?

       В приложението е запаметено актуално портфолио с електрически автомобили (изцяло електрически и частично електрически) на Mercedes-Benz Group AG.

      • Колко точно е изчислението на моите пътувания и произтичащата от това препоръка за електрически автомобил?

       Колко точно е изчислението на моите пътувания и произтичащата от това препоръка за електрически автомобил?

       При разработването на приложението на преден план беше възможно най-реалистична и точна прогноза, за да може потребителите направят възможно най-добра преценка.
       За съжаление поради техническите възможности напълно точна симулация не е възможна. Ние непрекъснато работим върху по-нататъшното подобряване на изчисленията и представянето на възможно най-точен резултат.

      • Заредена ли е акумулаторната батерия на автомобила при първото пътуване?

       Заредена ли е акумулаторната батерия на автомобила при първото пътуване?

       Да, преди началото на пътуването акумулаторната батерия на автомобила е заредена на 100 %.

      • Как се симулира зарядния процес на автомобила?

       Как се симулира зарядния процес на автомобила?

       При паркиране близо до зарядна станция, зададена от клиента (ок. 500 м), симулираният автомобил се зарежда с максималната зарядна мощност на акумулаторната батерия съотв. максималната мощност на зарядната станция.

      Възможности за зареждане


      Възможности за зареждане


       • Кои възможности за зареждане се показват?

        Кои възможности за зареждане се показват?

        В приложението се показват както обществените, така и лично създадените зарядни станции.

       • Видима ли е добавена от мен възможност за зареждане и за други потребители?

        Видима ли е добавена от мен възможност за зареждане и за други потребители?

        Не, добавените възможности за зареждане понастоящем са лични и затова други потребители на приложението EQ Ready App не могат нито да ги виждат, нито да ги ползват.

       • Колко бързо се зарежда автомобилът на добавена от мен възможност за зареждане?

        Колко бързо се зарежда автомобилът на добавена от мен възможност за зареждане?

        При паркиране близо до ръчно добавена от потребителя възможност за зареждане симулираният автомобил се зарежда с максималната зарядна мощност на индивидуално избрания модел и наличния капацитет на съответната зарядна станция.

       Температури


       Температури


        • Защо мога да избирам различни температури?

         Защо мога да избирам различни температури?

         Външната температура е един от многото фактори, които оказват влияние върху остатъчния пробег. Ние интегрирахме тази функция, за да може потребителят да вижда как се променя остатъчния пробег в зависимост от външната температура.

        • Как мога да оптимизирам моя остатъчен пробег?

         Как мога да оптимизирам моя остатъчен пробег?

         Фактори като стил на шофиране, скорост, топография и външна температура оказват влияние върху консумацията на електроенергия и по този начин върху действителния остатъчен пробег. Равномерно шофиране с адаптирана скорост може да увеличи остатъчния пробег.

        • Защо хибридните автомобили не могат да бъдат симулирани изцяло електрически при ниски температури?

         Защо хибридните автомобили не могат да бъдат симулирани изцяло електрически при ниски температури?

         При ниски температури близо до точката на замръзване е възможно хибридните автомобили да не могат да се управляват в електрически режим, тъй като използването на двигателя с вътрешно горене въз основа на допълнително генерираната топлина е от полза.

        Обща информация


        Обща информация


         • Каква добавена стойност ми предлага приложението EQ Ready App?

          Каква добавена стойност ми предлага приложението EQ Ready App?

          Приложението EQ Ready App дава възможност на потребителите да проследяват своето ежедневно пътно поведение и по този начин да тестват дали електромобилността се вписва в тяхното ежедневие. С него се симулира ежедневното използване на автомобила като електрически автомобил – и това в продължение на много пътувания.

         Данни


         Данни


          • Как се защитават моите данни?

           Как се защитават моите данни?

           Mercedes-Benz Group AG прилага технически и организационни мерки за безопасност, за да защитава администрираните от нас данни срещу манипулации, загуба, разрушение и достъп на неоторизирани лица. Нашите мерки за безопасност непрекъснато се усъвършенстват в съответствие с развитието на технологиите. Допълнителни детайли ще намерите в информацията в приложението (знак за информация горе отдясно).

          • Как се обработват данните?

           Как се обработват данните?

           Mercedes-Benz Group AG събира, обработва и използва личните данни на потребителя, за да предостави приложението и неговите функции в необходимия за целта обем или доколкото потребителят е разрешил по-нататъшно използване. По-специално приложението използва данни, които потребителят въвежда и, в случай че той одобри, данни, които се съхраняват в устройството или се генерират чрез ползването на функция на устройството (определяне на местоположението). Допълнителни детайли ще намерите в информацията в приложението (знак за информация горе отдясно).