Общ преглед на услугите за мобилност.

Общ преглед на услугите за мобилност.

  • Пътуване на техника до/обратно от мястото: поемане на разходи за пътуването до мястото на аварията

  • Помощ на място: малките ремонти се извършват незабавно

  • Теглене на автомобила: до най-близкия Mercedes-Benz сервизен партньор

  • Такси, шофьорски услуги и обществени превозни средства: като краткосрочно решение за Вашата мобилност

  • Услуга транспортиране на автомобила: до Вас в радиус от 50 км

  • Заместващ автомобил: за времетраенето на ремонта, до 3 работни дена

  • Самолет/ж. п. транспорт: безплатно продължаване на пътуването за всички спътници

  • Хотел: нощувка за Вас и всички спътници, до 3 работни дена

  • Репатриране на автомобила: до Mercedes-Benz сервизен партньор във Вашето населено място

  • Организационна помощ: напр. при правни въпроси или езикови проблеми в чужбина

При непланиран престой собствениците на Mercedes-Benz остават мобилни в цяла Европа - с Mobilo.