В рамките на мероприятието се актуализира софтуера за управление на двигателя на Вашия автомобил. Актуализирането на софтуера продължава до един час.


  Необходимите работни операции за отстраняване на оплакването се извършват, разбира се, безплатно за клиента.

  Като начало не трябва да правите нищо.

   

  Ще Ви информираме писмено, ако Вашият автомобил ще бъде част от изтегляните от пазара автомобили и когато съответните актуализации на софтуера бъдат налични.

   

  С това писмо ще Ви помолим да съгласувате дата за посещение в някой сервиз. Тъй като актуализации на софтуера все още трябва да бъдат разработени, можете да съгласувате тази дата едва след като сме Ви информирали.

   

  Освен това ще предложим Online-Tool, с помощта на който нашите клиенти могат лесно да проверят дали техния автомобил ще бъде част от автомобилите с изтегляне от пазара.


  След одобряване от KBA, Daimler ще актуализира възможно най-бързо въпросното програмиране под формата на актуализации на софтуера.


  Ще информираме нашите клиенти веднага щом бъде налична актуализации на софтуера.

   

  Това може да продължи няколко месеца.


  Съгласно правния довод на KBA, трябва да се променят определени специфични калибровки на функциите за управлението на двигателя на автомобила.

   

  Daimler ще отправи възражение срещу разпореждането на KBA и евентуално ще поиска съдебно изясняване на нерешените правни въпроси.


  При леките автомобили се касае само за варианти на автомобилите с екологична норма Евро 6b, чието производство е било най-късно в края на май 2018 и предимно още по-рано.

   

  И при вановете са засегнати само автомобилни варианти с екологична норма Евро 6b, чието производство в по-голямата си част е приключило.

   

  При много модели от изтегляне от пазара е засегнат само определен производствен период. Само от обозначението ба модела и типа на двигателя не може да се отчете надеждно дали даден автомобил е част от автомобилите с изтегляне от пазара. Ние съответно ще информираме засегнатите клиенти веднага щом бъдат налични актуализациите.


  Освен това ще предложим Online-Tool, с помощта на който нашите клиенти могат лесно да проверяват дали техния автомобил ще бъде част от изтеглените от пазара.


  От март 2017 Daimler AG предлага за автомобилите от компактна класа (A, B, CLA, GLA) подобряване на отделяните емисии на NOx за даден вариант на двигателя (дизелов базов двигател 160d / 160 CDI / 180d / 180 CDI). Освен това компанията предлага актуализация на софтуера за V-класата.

   

  Освен това на 2.8.2017 на националния форум Дизел в Берлин беше представен широк пакет с мерки за подобряване на качеството на въздуха в централните части на градове. Две седмици преди това Daimler беше обявил разширяване на текущите доброволни сервизни мероприятия (за компактната и V-класата) за над 3 милиона автомобила.


  През май 2018 Федерална служба за моторни превозни средства (KBA) връчи на Daimler AG разпореждане за модел Vito OM622 1,6l Diesel Евро 6, в което компанията се призовава за спиране на първоначалното допускане до експлоатация и изтегляне от пазара.

   

  След конструктивна дискусия във Федералното министерство на транспорта и дигиталната инфраструктура (BMVI) през юни 2018 Daimler по разпореждане на властите ще извърши разширено изтегляне от пазара на около 700 000 автомобила в Европа.

   

  Преобладаващите автомобили вече бяха предвидени за обявено доброволно сервизно мероприятие.

   

  Обявените доброволни сервизни мероприятия за автомобилите, които не са част от изтегляне от пазара, продължават да се извършват, както е планираното.

   

  Автомобилите, които са част от изтегляне от пазара, естествено не са част от доброволното сервизно мероприятие.


  Нашите клиенти ще бъдат информирани, дали автомобилът задължително трябва да бъде изтеглен от пазара или е част от доброволното мероприятие.

   

  Автомобилите, които са част от изтегляне от пазара, естествено не са част от доброволното сервизно мероприятие.
  Ще предложим Online-Tool, с помощта на който нашите клиенти могат лесно да проверяват дали техния автомобил ще бъде част от изтеглените от пазара.


  Ние предлагаме на нашите клиенти голямо многообразие на различни автомобили в рамките на даден конструктивен тип. Те се различават например по отношение на мощност на двигателя, вид на предавателната кутия или системата на задвижване на всички колела.

   

  За тези варианти разработваме съответно адаптирана  актуализация на софтуера. За обявеното през последната година сервизно мероприятие за повече от 3 милиона автомобила ние разработваме например няколко стотин варианта.

   

  Тъй като промените могат да се отразят на множество влияещи величини, ние процедираме с необходимото старание. А тестовете и одобрението на актуализацията на софтуера естествено също изискват време.


  Нашите клиенти ще бъдат информирани писмено от нас веднага щом бъдат налични софтуерните актуализации и могат да се инсталират в нашите сервизи.

   

  Освен това ще предоставим на разположение още детайли за изпълнението на изтеглянето от пазара, веднага щом бъдат известни.