Контакт.

Контакт.

Можете да се свържете с нас чрез следните канали:

На имейл:
cac@daimler.com

По пощата:
Mercedes-Benz Customer Assistance
Center Maastricht N.V.
Пощенска кутия 1456
6201 BL - Маастрихт
Нидерландия

По телефона:
Mercedes-Benz Service-Hotline: 00800 1 777 7777
Mercedes-AMG Service-Hotline: 00800 264 77777

По факс:
069 95 30 7255