Стикер за спасителни операции от Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz служител залепва стикер за спасителни операции на В-колоната на автомобила.

Стикер за спасителни операции от Mercedes-Benz.

Да притежавате правилната карта за спасителни операции е решаващо при сериозни случаи. За целта Mercedes-Benz като пръв автомобилен производител разработи стикера за спасителни операции с QR код. Стикерите се залепват на вътрешната страна на капака на резервоара за гориво, както и върху срещуположната В-колона – две места на автомобила, които статистически установено при повечето пътни произшествия остават почти неповредени. Спасителите като сканират QR кода от стикера, могат с таблет или пък смартфон директно да имат достъп до подходящата карта за спасителни операции на съответния автомобил.

Тези информации може да са животоспасяващи, защото при спешни случаи всяко движение трябва да е точно и всяка секунда е ценна при спасяването на хора на мястото на произшествието.

Безплатно дооборудване сега!

Изображението показва стикер за спасителни операции на В-колоната.

Безплатно дооборудване сега!

Дори при по-стари автомобили след година на производство 1990 може да се дооборудва много лесно стикер за спасителни операции. Посетете Вашия Mercedes-Benz сервизен партньор и си осигурете безплатно Вашия стикер за спасителни операции – за бързо спасяване при сериозен случай.