Mercedes me connect

Свързва Ви с Вашия Mercedes и с всичко, което е важно за Вас.

Mercedes me connect Ви свързва Вас с автомобила Ви и Вашият автомобил с всичко, което е важно за Вас.
Информация за достъпността на услугите за различните модели, както и за необходимото специално оборудване можете да видите в прегледа на услугите. Ще го намерите в Условията за ползване в раздел „Преглед на услугите Mercedes me connect“.

Активиране на Mercedes me connect

Активиране на Mercedes me connect

Мениджмънт на техническото обслужване

Мениджмънт на техническото обслужване

Асистиране при инцидент и асистиране на авария

Асистиране при инцидент и асистиране на авария

Система за спешни повиквания Mercedes-Benz

Система за спешни повиквания Mercedes-Benz

Приложение Mercedes me App

Приложение Mercedes me App

Актуализация на софтуер

Актуализация на софтуер

Financial and Insurance Services

Financial and Insurance Services

Приложения Mercedes-Benz

Приложения Mercedes-Benz

Асистиране при инцидент

Асистиране при инцидент

Асистиране при авария

Асистиране при авария

Подобряване на продукта

Локално търсене

Локално търсене

Времето

Времето

Дигитално радио

Дигитално радио

Смартфон интреграция

Смартфон интреграция

Навигация с твърд диск

Дистанционна проверка на състоянието на автомобила

Дистанционна проверка на състоянието на автомобила

Контрол на паркинг обслужването

Проследете Вашия Mercedes-Benz – също при паркиране.

Паркиране

Паркиране

Теледиагностика

Теледиагностика

Програмиране автономно отопление/вентилация

Програмиране автономно отопление/вентилация

Онлайн актуализация на карти

Онлайн актуализация на карти

Програмиране на настройките за зареждане и предварителна климатизация

Програмиране на настройките за зареждане и предварителна климатизация

Дистанционно заключване и отключване на вратите

Дистанционна диагностика на автомобила

Car-to-X Communication

Car-to-X Communication

Показване на колонки за зареждане

Показване на колонки за зареждане

Park App

Паркиране за приложение

eMSP показване на електрически зарядни станции

Проследяване на автомобил

Проследяване на автомобил

Местоположение на автомобила

Местоположение на автомобила

Географско следене на автомобила

Географско следене на автомобила

Прогнозна навигация

Прогнозна навигация

Функция офис в автомобила

Функция офис в автомобила

ECO индикация

ECO индикация

Персонализиране

Персонализиране

Уведомление при превишаване на скоростта на движение

Уведомление при превишаване на скоростта на движение

LINGUATRONIC гласово управление онлайн

LINGUATRONIC гласово управление онлайн

Интерфейс трети доставчици

Интерфейс трети доставчици

Live Traffic Information

Live Traffic Information

Car Sharing