Услугите за мобилност в общ преглед.

Услугите за мобилност в общ преглед.

  • Пътуване на сервизния техник до/обратно от мястото: поемане на разходи за пътуването до мястото на аварията

  • Помощ на място: малките ремонти се извършват незабавно

  • Репатриране на автомобила: до най-близкия сервизен партньор на Mercedes-Benz

  • Таксѝ, шофьорски услуги и обществени превозни средства: като краткосрочно решение за Вашата мобилност

  • Услуга транспортиране на автомобила: до Вас в радиус от 50 км

  • Заместващ автомобил: за времетраенето на ремонта, до три работни дни

  • Самолет/ж. п. транспорт: безплатно продължаване на пътуването за всички пътници

  • Хотел: нощувка за Вас и всички пътници, до три работни дни

  • Репатриране на автомобила: до предпочетениия от Вас сервизен партньор на Mercedes-Benz

  • Организационна помощ: напр. при правни въпроси или езикови проблеми в чужбина

При непланиран престой Mercedes-Benz Mobilo се грижи за бързо продължаване на пътуването.
Das gewünschte Video ist momentan leider nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Повторно гледане