Input your search term

Бъдещето на мобилността започва сега. TrueBlueSolutions

Всестранен подход

Паралелни пътища към целта

Тъй като изискванията за мобилността на бъдещето стават все по-разнопосочни, очевидно е, че няма само един вид автомобили или една задвижваща система. Макар да са във фокуса на голям обществен интерес, ние считаме отделните разработки (напр. хибридни системи) за една от множество възможности по пътя към устойчива мобилност. По тази причина извършваме паралелен изследователски процес по отношение на всички технологии, които според нас са обещаващи:

  • целенасочени подобрения на двигателите с вътрешно горене
  • още по-голяма ефективност при използване на хибридни задвижващи концепции
  • Движение без емисии с горивни клетки и електрически автомобили