Input your search term

NGT: Natural Gas Technology

Иновативна технология за задвижване с природен газ от Mercedes-Benz

Предимства

  • До 20% по-ниско ниво на CO2 емисии в сравнение с бензиново задвижване
  • Практически нулево ниво на фини прахови частици и сажди
  • Мрежата от газостанции (CNG) расте непрекъснато
  • Никакви загуби за преобразуване, тъй като това е първична енергия
  • Спестяване от разходите за гориво до 40% в сравнение с дизелов двигател (на базата на цени от юни 2008 година в Германия)
  • При задвижване с природен газ пробегът може да достигне 470 км, а при бивалентно задвижване пробегът достига 1200 км (ако се използва висококалоричен H газ)
  • Не се намалява товарното пространство поради инсталирането на газовите резервоари под пода.
  • Интензивни тестове на NGT- задвижващите компоненти