Сигурна експлоатация.

Посрещайте уверено новите задачи.

Колкото по-труден е теренът, толкова по-важно е автомобилът да изпълнява задачите надеждно и сигурно – така, както прави Unimog U 4000/U 5000. Той ви предлага не само здрави материали и съвършена изработка, но и инженерно изкуство, дало насоките в развитието на тази категория автомобили. То ви гарантира най-висока степен на готовност за справяне с проблемите във всяка ситуация.

Двойни триточкови опори

За закрепване на надстройки без усуквания и напрежения. Така дори при максимално кръстосване на мостовете кабината и надстройките не се повреждат.

Пространства за допълнителни механизми и надстройки.

Десетилетия наред всички допълнителни механизми и надстройки се изработват съгласувано от съответния производител. Предимството е, че получавате системно решение „Unimog плюс допълнителни устройства” – все едно е произведено на едно място.

Спомагателно задвижване

За използване на продаваните на пазара хидравлични помпи при кранове или багери. Позволява монтиране на пожарникарски помпи или други агрегати.

Хидравлична уредба

С работно налягане до 240 бара. По два извода отзад и отпред, например за лебедка или кран. Практичен момент са стандартните съединения, които улесняват бързото свързване и предпазват от грешки.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Mercedes-Benz Bulgaria