Възможности за монтиране на допълнителни устройства.

Няма начин да няма начин.

Когато при някоя трудна задача камионът с двойно предаване или тракторът отдавна са се отказали, Mercedes-Benz Unimog тепърва се залавя за работа. Помага му уникалната концепция за свързване на допълнителни устройства, разработена специално за да се справите успешно и с най-трудните предизвикателства. От косене до почистване с устройства, работещи с високо налягане. От различни дейности по поддръжка до снегопочистване с фреза или плуг и разпръскване на сол и пясък. От изграждане и поддържане на широки снабдителни мрежи до тежки земни работи. От спасителни дейности, гасене на пожари и подслоняване на пострадали до бързо транспортиране с многоосни ремаркета. Дори ако е нужен маневрен локомотив за прикачен товар до 1000 тона, Unimog също е в стихията си с комбинирания ход шосе/релси. Качете се и се възползвайте от многото възможности.

Mercedes-Benz Bulgaria