Възможности.

Четворно уникален

Последователно търсене на собствени пътища към максимална експлоатационна ефективност. Unimog въплъщава тази идея както никое друго транспортно средство. От ходовата част и монтирането на допълнителни уреди и системи до действията при катастрофа – Unimog е отлично екипиран за всички изпитания.

Mercedes-Benz Bulgaria