Енергиен сектор

Спечелете нова енергия

Платформа за различни професионални машини, мощно транспортно средство, мобилен сервиз - Mercedes-Benz Unimog обединява всичко това в един-единствен автомобил. Широкият спектър от възможности напълно покрива нуждите на енергийния сектор.

Няма значение дали търсите нови енергийни източници, дали работите в добивната промишленост или отговаряте за поддръжката, контрола и изграждането на широки енергоснабдителни мрежи - благодарение на единствената по рода си конструкция на ходовата част и точките за монтиране на допълнителни устройства Unimog ще се справи еднакво добре във всички ситуации, дори при пълно натоварване. Характерните за енергийния сектор труднодостъпни терени са негов втори дом.

Когато някъде по трасето има авария, Unimog е отново насреща. Без губещо време прехвърляне от едно превозно средство на друго той бързо транспортира екипи, измервателна апаратура, инструменти и материали дотам, докъдето е необходимо. Така може да започнете работа по проблема веднага и да го отстраните с минимално забавяне. Подобряване на ефективността, намаляване на разходите – звучи добре от всяка гледна точка.

Mercedes-Benz Bulgaria