Комунални дейности

Професионалисти в сферата на услугите

Енергиен сектор

Борба с горски пожари

Защита от природни бедствия

Комбиниран ход релси/шосе

Летища

Mercedes-Benz Bulgaria