Най-добрите работници – на върхови работни позиции.

Arocs Loader и Arocs Grounder

Варианти, предназначени за конкретни приложения.

Новият Arocs позволява да повишите ефективността на транспорта в сектора на строителството. За да отговорим в още по-голяма степен на изискванията на този стандарт в дейностите, в които е от съществено значение полезният товар, напр. при самосвали и автобетоносмесителите и при работа в трудни условия, ние разработихме Arocs Loader и Arocs Grounder.


За транспортни решения, при които полезният товар е от съществено значение

При разработването на Arocs Loader бяха анализирани и реализирани – когато това е било технически възможно – всички възможни решения за намаляване на теглото на автомобила в ненатоварено състояние. Резултатът: Оптимизирани по отношение на полезния товар седлови влекачи 4 x 2, които са сред най-леките в сектора на строителството. Също така автобетоносмесители 8 x 4/4 с общо тегло 32 т, с помощта на които – благодарение на особено ниското тегло в ненатоварено състояние (макс. 9250 кг) – вие може да превозите 8 куб. м готов за употреба бетон. Това си заслужава инвестицията. Резултатът се вижда още от първия ден.

За свръхтежки приложения

Arocs Grounder е предназначен за екстремни натоварвания в трудни условия. С други думи: с помощта на редица технически решения е постигната още по-голяма здравина, стабилност и товароносимост на автомобила.

С други думи, Arocs Loader и Arocs Grounder ви предлагат две идеални решения за повишаване на ефективността на вашата строителна дейност. Най-добрият начин да получите повече информация за конфигурациите на тези автомобили, които биха отговорили на вашите изисквания, е да разговаряте с оторизиран представител на Mercedes-Benz.