Технически данни

Технически данни

В този раздел представяме основните технически данни за новия Antos – от предлаганите двигатели до различните варианти на резервоара. Техническите данни са представени на следващите страници и освен това са достъпни в PDF формат в раздела за изтегляне на файлове.