Специалист от нова класа по отношение на полезния товар

Antos Loader и Antos Volumer

Двама истински специалисти

С новия Antos вие ще работите още по-ефективно в тежкия дистрибуторски транспорт. А за да може да отговорим на това изискване и при транспорт, проблемен по отношение на полезния товар, както и при транспорт на обемни товари, ние разработихме Antos Loader и Antos Volumer. Защото, както всички знаем, специализираната работа изисква специализирани инструменти – и съответно специализирани автомобили. При новия Antos Loader бяха проучени всички възможности за намаляване на собственото тегло – и технически разумните решения бяха системно приложени. Резултатът: оптимизирани по отношение на полезния товар бордови автомобили и седлови влекачи, които се числят към най-леките в тежкия дистрибуторски транспорт – още от завода. С мощни, икономични Euro VI двигатели, ориентирани към сферата на приложение кабини, без да се правят никакви компромиси по отношение на високата степен на безопасност.

Изключително ефективно използване на товарното пространство

Antos Volumer също така предлага възможности за още по-голяма ефективност. Като специалисти в осигуряването на голям товарен обем, бордовите автомобили впечатляват с ниската си рама, а седловите влекачи с особено ниското седло. На практика това означава: светла височина до 3 м, позволяваща оптимално използване на товарното пространство. В допълнение към този голям обем на товарното пространство, повишената ефективност се дължи и на конфигурацията на силовия тракт, която е изключително икономична по отношение на разхода на гориво, както и на големия обем на резервоара на Antos Volumer. Може да се обърнете към дилъра на Mercedes-Benz – за допълнителна информация и във връзка с вашите изисквания за специфична конфигурация на автомобила.