За повече ефективност. Днес и в бъдеще

Разработен специално за тежкия дистрибуторски транспорт

За да се постигне още по-висока ефективност в тежкия дистрибуторски транспорт, при разработването на Antos нашите инженери и дизайнери наблегнаха на всичко, което повишава пълната готовност на Antos за бъдещето и което чувствително намалява разходите за експлоатация на автомобила. Освен подобрената аеродинамика на новите кабини, намаленото съпротивление при търкаляне на гумите и например ориентираните към нисък разход допълнителни консуматори на енергия, за ниския разход – а оттам и за високата ефективност на новия Antos – допринасят в най-голяма степен двигателите Euro VI със снижен разход на гориво и понижени емисии, както и технологията на Mercedes-Benz за намаляване на вредните емисии. Те още сега, при това като серийно произвеждан продукт, отговарят на изискванията на стандарта за емисии, който ще влезе в сила от 2014 година. А със стандартния филтър за твърди частици вие ще бъдете още по-добре подготвени за бъдещето. Antos се грижи не само за по-чист въздух в централната част на градовете, но и отговаря на стремежа на клиентите към транспортни решения с намалени емисии на СО2 и твърди частици.

Повишена рентабилност. От първия ден

Високата ефективност на Antos се проявява по отношение на пригодността за монтиране на надстройки, тъй като неговата конструкция е особено подходяща за повечето видове надстройки с цел оформление като бордови автомобил за тежък дистрибуторски транспорт. Това улеснява не само избора, монтирането и свързването на самата надстройка, но и интегрирането на всички органи за управление и дисплеи. Казано накратко, всичко е проектирано така, че Antos да може да бъде въведен в експлоатация по-бързо и с по-малко разходи. Продължителните интервали на техническо обслужване (до 120 000* км и лесната за обслужване и ремонт конструкция, както и повишеният експлоатационен срок на много от детайлите също допринасят за ниските разходи. Освен това, с Antos на ваше разположение са и обхватни сервизни и други услуги като FleetBoard®, които може да направят логистичните процеси още по-ефективни. С други думи: съществуват изключителни предпоставки, за да бъдете особено печеливши в сегмента на дистрибуторския транспорт на къси разстояния над 18 тона. Днес и за в бъдеще.

* В зависимост от вида двигател