Информация за сервизи

Компетентен сервиз за товарни автомобили Mercedes-Benz

Тук ще намерите техническа информация, предназначена за независими сервизи, които не принадлежат към договорната мрежа на Mercedes-Benz, във връзка с „Регламент за блоково изключване”.