Обучения Mercedes-Benz

Най-добрите обучения за автомобили Mercedes-Benz

Само висококвалифицирани служители, които добре познават последните нововъведения в технологията на автомобили Mercedes-Benz, могат да гарантират качествено обслужване. Ето защо е изключително важно Вашият персонал да е добре обучен. Подходящите уреди за провеждане на тестове и актуалната техническа литература са задължителни за правилната диагностика и обслужване. Обученията за сервизен персонал включват както възможности за основна квалификация, така и придобиване на по-специализирани познания.

За повече информация, лице за контакт:
Григорий Карайков
тел. 02/4082 894
e-mail: grigoriy.karaykov@balkanstar.com

Разгледайте възможностите за обучение.