Професионална помощ за спасяване на живот

Наръчниците за спасителните и пътноаварийни служби са градивен елемент във философията на Mercedes-Benz за сигурност на автомобила. За да се гарантира максимална защита на пътниците, инженерите в Mercedes-Benz обръщат внимание на всички аспекти по сигурността – от предотвратяване на опасни ситуации до оптимална помощ в случай на пътно-транспортно произшествие. Когато спасителните и пътноаварийни служби пристигнат на мястотот на произшествието, те трябва да са подготвени за правилни действия. Ето защо Mercedes-Benz разработва наръчници, които предоставят специализирана информация относно системите по сигурността на автомобила.

НАРЪЧНИЦИТЕ можете да намерите тук: