Оригинално масло Mercedes-Benz

Има ли моторно масло, което идеално да подхожда именно на Вашия автомобил

Днес със сигурност можем да кажем, че това е оригиналното моторно масло Mercedes-Benz. Съставът и химическите му свойства са оптимални за продължителна и надеждна експлоатация на двигателите с марка Mercedes-Benz.Оригиналното моторно масло е разработено с прякото участие на екипа от учени, инженери и специалисти от най-висока класа, създаващ легендарните автомобили Mercedes-Benz.

Най-важната задача на моторното масло е чрез образуването на равномерен маслен слой да понижава механичното триене между движещите се части на двигателя. При това изключително важно е маслото да бъде устойчиво на физическо и термично натоварване, тъй като детайлите на двигателя са подложени на действието на високи температури. Оригиналното моторно масло Mercedes-Benz идеално решава целия комплекс от задачи – осигурява оптимален вискозитет в най-широк температурен интервал, охлажда частите на двигателя и ги защитава от корозия.

Оригиналното моторно масло Mercedes-Benz гарантира максимален експлоатационен срок на двигателя.

ПРЕДИМСТВА:

Надеждност

 • максимално сигурна защита на двигателя при всякакви експлоатационни условия
 • минимално вътрешно триене
 • оптимално налягане на маслото при различни температурни работни режими на двигателя
 • лесно стартиране на двигателя през зимата поради добрата циркулация на маслото при ниски температури
 • бързо подаване на маслото до всички точки за смазване в широк температурен интервал
 • изключително висока устойчивост към окисляване
 • защита от фалшификати
 • ексклузивно представителство в оторизираните сервизни центрове Mercedes-Benz

Икономичност

 • понижен разход на гориво
 • повишен експлоатационен срок на маслото поради ниското му изпаряване
 • минимално износване на детайлите и максимален експлоатационен срок на двигателя

Екологичност

 • Минимално въздействие върху околната среда.