Декларация за поверителност/Privacy Statement

1. Защита на личните данни

2. Събиране и обработка на Вашите лични данни

3. Цели на употреба

4. Предаване на лични данни на външни изпълнители на услуги;

5. Анализ на данни за потребление;

6. Информация, основана на употребата (таргетинг и ретаргетинг)

7. Сигурност

8. Правни основания за обработката на лични данни

9. Изтриване на Вашите лични данни

10. Права на субектите на обработваните лични данни

11. Бюлетин

12. Централизирана услуга за достъп на Daimler AG

13. Бисквитки