Ясна видимост тогава, когато е необходимо.

    Оригинални стъклочистачки Mercedes-Benz.

    Добри изгледи въпреки лошото време.