Ясна видимост тогава, когато е необходимо.

Оригинални стъклочистачки Mercedes-Benz.

Добри изгледи въпреки лошото време.