История на сервизното обслужване:
  от 130 години в служба на Вашата безопасност.

  1888 – първият сервизен техник в историята е бил жена.

  Около 1900 – откриване на първият ремонтен сервиз.

  1960-те години – техническото обслужване на клиенти придобива по-голямо значение.

  1980-те години – нови уреди за диагностика на грешките.

  2000-те години – от механик към мехатроник.

  Днес – обучението през целия живот и специализацията са задължения.