История на сервизното обслужване:
от 130 години в служба на Вашата безопасност.

1888 – първият сервизен техник в историята е бил жена.

Около 1900 – откриване на първият ремонтен сервиз.

1960-те години – техническото обслужване на клиенти придобива по-голямо значение.

1980-те години – нови уреди за диагностика на грешките.

2000-те години – от механик към мехатроник.

Днес – обучението през целия живот и специализацията са задължения.