Автомобилните технологии на Mercedes-Benz

NGT. Гъвкавата система на задвижване на базата на природен газ и бензин