Производство

Проект за създаване на завод, който работи без да се изхвърлят отпадъчни води

Опазване на околната среда още от производствената линия

Доброволно сертифициране по EMAS