Производство

    Проект за създаване на завод, който работи без да се изхвърлят отпадъчни води

    Опазване на околната среда още от производствената линия

    Доброволно сертифициране по EMAS