Светът на Mercedes

Силни усещания по целия път – от състезателната писта до самия музей