Светът на Mercedes

    Силни усещания по целия път – от състезателната писта до самия музей