Грижлив помощник на пътя.

  Може да улесни и да помогне в много ситуации.

  В X-класата вие винаги пътувате с “придружители”, чиято компания и помощ е желана от вас: отличните асистиращи системи ви помагат да реагирате в критични ситуации – при шофиране както на магистрала, така и на междуселищни пътища и в градски условия.

  Преглед на асистиращите системи на X-класата:

  • Активният спирачен асистент предупреждава шофьора с акустичен сигнал при разпозната опасност от удар, помага на шофьора при задействане на спирачките и автономно намалява скоростта, ако шофьорът не реагира
  • Асистентът за лентата за движение помага да се избегнат удари вследствие на неволно отклоняване от лентата за движение
  • Асистентът за пътните знаци помага на шофьора, като показва на дисплея разпознатите знаци за ограничаване на скоростта след справка с данните на системата, както и знаците “Влизането забранено” и забраните за изпреварване, и знаците за отмяна на тези ограничения
  • Пакет “Паркиране” с камера с обзор 360° и PARKTRONIC помага на шофьора при паркиране и извършване на маневри, предлага се като опция за линии на оформление и оборудване PROGRESSIVE и POWER

  X-класа

  Факти и данни

  Брошура и ценова листа