Достатъчно пространство за почти всичко.

    Здраво и лесно за почистване товарно отделение.

    X-класа

    Факти и данни

    Брошура и ценова листа