Оборудване и декоративни елементи – с един поглед.

Добре оборудван във всяко отношение.

Включва много неща: стандартното оборудване и декоративни елементи. (Подбор)

X-класа

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа