Размери на V-класа.

  [1] Височината на автомобила при монтиран покривен рейлинг (опция) се увеличава с 48 мм.

  [2] Вътрешна височина.

  [3] Без товар.

  [4] Макс. ширина на пътническото отделение (измерена на нивото на пода).

  [5] Клиренс между арките над колелата.

  [6] Размери на нивото на пода.

  Всички данни са в милиметри. Посочените стойности са средни и са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.