Размери на V-класа.

[1] Височината на автомобила при монтиран покривен рейлинг (опция) се увеличава с 48 мм.

[2] Вътрешна височина.

[3] Без товар.

[4] Макс. ширина на пътническото отделение (измерена на нивото на пода).

[5] Клиренс между арките над колелата.

[6] Размери на нивото на пода.

Всички данни са в милиметри. Посочените стойности са средни и са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.

V-класа

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа