Само в началния период след пускането на автомобила
на пазара – Edition 1 на V-клас.

Специалният модел Edition 1[1].

[1] Предвидено е доставките на специалния модел Edition 1 на V-класа да продължат до края на 08/2014.

V-класа

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа