Само в началния период след пускането на автомобила
    на пазара – Edition 1 на V-клас.

    Специалният модел Edition 1[1].

    [1] Предвидено е доставките на специалния модел Edition 1 на V-класа да продължат до края на 08/2014.