Интегрална концепция за безопасност: ангел хранител.

    Цялостна защита в четири фази.

    Фаза 1: Безопасно шофиране

    Фаза 2: В критични ситуации

    Фаза 3: По време на инцидент

    Фаза 4: След инцидент