Линии на оформление и оборудване – един модел
в два варианта на оформление и оборудване.

V-класа.

Линия на оформление и оборудване AVANTGARDE на V-класа.

V-класа

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа