Линии на оформление и оборудване – един модел
    в два варианта на оформление и оборудване.

    V-класа.

    Линия на оформление и оборудване AVANTGARDE на V-класа.