Линии на оформление и оборудване – един модел
  в два варианта на оформление и оборудване.

  V-класа.

  Линия на оформление и оборудване AVANTGARDE на V-класа.

  V-класа

  Очарование

  Факти и данни

  Брошура и ценова листа