Трансмисия – пренос на мощност.

    SLC: Пет мощни индивидуалности.