Дизелов двигател – динамичен и ефективен

Model Cylinder arrangement / number Displacement (cc) Rated output (kW at rpm)[1] Top speed (km/h) Fuel consumption, combined (l/100 km)[2] CO2 emissions combined (g/km)[2]
SLC 250 d 4 in-line 2143 150/3800 – (245) – (4.7–4.4) – (123–114)

Мощност, тяга, удоволствие от шофирането.

Основни характеристики на 4-цилиндровия дизелов двигател.

Стойностите в скоби се отнасят за автомобилите с автоматични трансмисии.

[1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 595/2009/ЕИО във валидната понастоящем версия.

[2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписаните измервателни методи (§2 (5)(6)(6a) Pkw-EnVKV и последващи изменения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

SLC

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа