Поведение на автомобила на пътя: оптимална реакция на окачването

    Комфортно, спортно и директно.