Mercedes-Benz Intelligent Drive.

    Към нашата цел – шофиране без злополуки.