Автомобили AMG Performance – истинските емоции.

    Driving Performance. Истинско динамично шофиране, благодарение на специфичното ДНК на AMG.

    [1] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписаните измервателни методи (§2 (5)(6)(6a) Pkw-EnVKV и последващи изменения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.