designo – оборудване, което придава класа

    Индивидуалност в най-пленителна форма.