Трансмисия –превръща генерираната от двигателя мощност в култура на шофиране.

    Създаващи комфорт.