Автомобили AMG Performance – истинските емоции.

Driving Performance. Истинско динамично шофиране, благодарение на специфичното ДНК на AMG.

[1] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписаните измервателни методи (§2 (5)(6)(6a) Pkw-EnVKV и последващи изменения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от използваните джанти/гуми.

[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 595/2009/ЕИО във валидната понастоящем версия.

S-класа купе

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа