Трансмисия – пренася генерираната от двигателя мощност в култура на шофиране.

    Технологии, които едва ли ще забележите.