Шофиране със свален покрив - поражда чувство на възхищение.

Доколко е важна свободата?

Възможно е след датата на публикуване на тези изображения да са направени промени в съответните продукти.

[1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 595/2009/ЕИО във валидната понастоящем версия.

[2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписаните измервателни методи (Раздел 2 (5)(6)(6a) Pkw-EnVKV и последващи изменения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

S-класа кабриолет

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа