Бензинови двигатели

  Model Cylinder
  arrangement/
  number of cylinders
  Engine capacity
  (ccm)
  Rated output
  (kW [hp] at rpm)[1]
  Top
  speed
  (km/h)
  Combined fuel consumption
  (l/100 km)[2]
  Combined CO2
  emissions
  (g/km)[2]
  Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ XX XX XX XX XX XX
  Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ V8 3982 430 [585]/5500-6500 n. a. XX XX
  Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ V8 3982 470 [639]/5500-6500 n. a. XX XX

  Центрове на висока ефективност.

  [1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Регламент (ЕО) No. 715/2007 във валидната понастоящем версия.

  [2] Посочените стойности са установени съгласно предписания измервателен метод. Те представляват "NEDC CO2 стойности" съгласно чл. 2 (1) на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията. Разходът на гориво е изчислен на базата на тези стойности. Разходът на електрическа енергия е определен на базата на Регламент (ЕО) 692/2008.